TH EN

บริการสำหรับลูกค้า SME

บริการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างครบวงจร ลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และนำเสนอวิธีบริหารจัดการด้วยความเข้าใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ในการเตรียมความพร้อม การขยาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของผู้ประกอบการ SME ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารทิสโก้ ได้ให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME 6 ประเภท คือ สินเชื่อธุรกิจ SME, สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก, สินเชื่อแฟคเตอริ่ง, สินเชื่อซัพพลายเชน, สินเชื่อเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์, สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก

บริการสำหรับลูกค้า SME ตรงทุกความต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า SME

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน